03.03.2015

ROTR partnerem Forum Gospodarczego Welconomy Toruń 2015

2 marca zainaugurowano w Toruniu dwudniowe Forum Gospodarcze Welconomy. Jak co roku do Torunia zjechali przedstawiciele rządu, samorządu i biznesu, mający kluczowy wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i Europie. Forum rozpoczęła sesja plenarna pod przewodnictwem prof. Jerzego Buzka, Przewodniczącego Komisji Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego, której tematem była innowacyjność. 

W planie Forum znalazły się liczne panele tematyczne. Tematem jednego z nich było „Embargo – skutki gospodarcze a efektywność polityczna”, któremu  przewodniczył Mariusz Trojakowski, prezes ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Andrzej Gross, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Radosław Szatkowski, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Ryszard Kierzek, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, dr Paweł Neumann, Doradca Zarządu ROTR. 

Podczas inauguracji Forum Mariusz Trojakowski, prezes ROTR odebrał Dyplom Ambasadora Integracji i Współpracy. Wyróżnienie przyjął z rąk Jacka Janiszewskiego, Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia Integracja i Współpraca, organizatora Forum Gospodarczego.

Forum Gospodarcze w Toruniu ma charakter międzynarodowy. Patronat honorowy nad kongresem objęło m.in. Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.