28.10.2014

ROTR partnerem I Forum Rolniczego

25 października 2014 r. w Toruniu odbyło się I Forum Rolnicze, którego organizatorem była redakcja „Gazety Pomorskiej”, a jednym z partnerów był ROTR Spółdzielnia Mleczarska w Rypinie. Z tej okazji do grodu Kopernika zjechało ponad 300 gości, w tym rolnicy i ministrowie rolnictwa z ostatnich kilkunastu lat, aby dyskutować o kondycji polskiego rolnictwa, kierunkach jego rozwoju i szansach na najbliższe lata.  W programie Forum znalazły się  liczne  panele dyskusyjne, w tym również panel, którego tematyką  było zakończenie kwotowania  produkcji mleka w Unii Europejskiej.
Odczyt o sytuacji ekonomicznej gospodarstw mlecznych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2004-2012 i możliwości ich rozwoju po zaprzestaniu kwotowania mleka wygłosił dr Dr Roman Sass, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Drugi z prelegentów tego panelu, dr hab. inż. Andrzej Parzonko, ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, mówił o tym, co czeka rynek mleczarski po 2014 i gdzie upatrywać swojej szansy.
Po południu goście Forum uczestniczyli w debacie, na którą zaproszono obecnego oraz byłych ministrów rolnictwa.