06.09.2013

ROTR współgospodarzem konferencji naukowo-technicznej

Od 3 do 6 września 2013 roku w Lidzbarku Welskim miała miejsce XXXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. "Problemy gospodarki energią i środowiskiem w mleczarstwie".

Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne "Energia i środowisko w mleczarstwie" w Olsztynie oraz Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Dzięki współpracy tych dwóch instytucji Konferencja stała się wiodącą marką starań polskiego mleczarstwa o widoczny już postęp w dziedzinie gospodarki energią i środowiskiem.

Jej uczestnikami byli mleczarze z całego kraju oraz firmy świadczące usługi i dostarczające urządzenia dla tej branży przemysłu spożywczego. Wzięło w niej udział aż 136 osób, co jest świadectwem dużej popularności i potrzeby organizowania takich spotkań.

Bogaty program i sprawny przebieg Konferencji to zasługa przede wszystkim: prof. dr. hab. Janusza Budnego, przewodniczącego Stowarzyszenia, Mariusza Trojakowskiego, Prezesa ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie, Jana Raczyńskiego, Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej w Lidzbarku Welskim oraz Kazimierza Melera, Głównego Mechanika ROTR.

Uczestnicy Konferencji mieli okazję poznać praktyczne rozwiązania, które były tematami szkoleń i prezentacji, wszak zwiedzili nowoczesną oczyszczalnię ścieków w rypińskiej mleczarni, elektrownię Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Rypinie oraz Biogazownię w Starorypinie. Uczestnicy konferencji podczas zwiedzania oczyszczalni ścieków w ROTR