Jak działamy na rzecz społeczności?

Mleczarnia ROTR angażuje się w różnego rodzaju akcje na rzecz lokalnej społeczności, rolników czy branży mleczarskiej.

Do takich działań należą:

 • działania na rzecz rolników:
  • plebiscyt „Dostawca Roku ROTR”
  • wydawanie dwumiesięcznika firmowego pt. „ROTR-owe Wieści”
  • funkcjonowanie przy ROTR Centrum Zaopatrzenia Dostawców
  • zaangażowanie mleczarni i udział w bieżących wydarzeniach u rolników
  • cykliczne szkolenia dla rolników
  • spotkania prezesa spółdzielni z rolnikami
  • cykliczne badania opinii o ROTR wśród dostawców
  • wszelkie wsparcie i dyspozycyjność pracowników Działu Skupu.
 • działania na rzecz pracowników
  • plebiscyt Pracownik Roku ROTR
  • coroczne badanie ankietowe załogi
  • dwumiesięcznik „ROTR-owe Wieści
  • cykliczne spotkania informacyjne prezesa ROTR z załogą
  • szkolenia w zakresie doskonalenia zawodowego
  • pomoc w kontynuowaniu nauki
  • troska o warunki socjalne
 • działania na rzecz lokalnej społeczności, branży mleczarskiej i in. 
  • wspieranie lokalnych instytucji charytatywnych, szkół, przedszkoli, domów dziecka
  • wkład w rozpowszechnianie wiedzy nt. mleczarstwa
  • regularne praktyki w mleczarni dla uczniów rypińskich szkół
  • współpraca z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
  • udział w lokalnych targach Rypin-Agra
 • pracownicy zakładu
 • spotkanie dużej ilości osób przy stole
 • uroczyste wręczenie nagród
 • działania na rzecz lokalnej społeczności